سکه نقره آل کاکویه آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره آل کاکویه ضرب اصفهان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۲۶
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۴) تا قمری (قرن ۶)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان