سکه نقره آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه نقره آل بویه
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۲۹
تاریخ خلق : از ۳۲۰ قمری (قرن ۴) تا ۴۴۸ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آل بویه, نقره
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان