سکه نقره عضد الدوله آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه نقره عضد الدوله آل بویه
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۹۱
تاریخ خلق : از ۳۳۸ قمری (قرن ۴) تا ۳۷۲ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آل بویه
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان