سکه نقره سامانیان و غزنویان سامانیان

نظر شما:

سکه نقره سامانیان و غزنویان مربوط به اواخر قرن چهارم - شاید ضرب غزنه باشد.
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۹۴
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان