سکه نقره ساتراپ هخامنشی هخامنشیان ۵۵۹ قبل از میلاد (قرن ۶) - ۳۳۰ قبل از میلاد (قرن ۴)

نظر شما:

سکه نقره ساتراپ هخامنشی روی سکه: چهره یک مرد/ پشت سکه: تصویر کشتی بر روی آب
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۲
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی هخامنشیان روی بر خط زمان