سکه نقره ساتراپ هخامنشی هخامنشیان ۵۵۹ قبل از میلاد (قرن ۶) - ۳۳۰ قبل از میلاد (قرن ۴)

نظر شما:

سکه نقره ساتراپ هخامنشی روی سکه: تصویر گاو/ پشت سکه: فرورفتگی به شکل +
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۳۲
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی هخامنشیان روی بر خط زمان