سکه نقره ساتراپ هخامنشی هخامنشیان ۵۵۹ قبل از میلاد (قرن ۶) - ۳۳۰ قبل از میلاد (قرن ۴)

نظر شما:

سکه نقره ساتراپ هخامنشی ۳۷۹ - ۳۷۴ ق.م روی سکه: نیم تنه تمام رخ الهه آرتوس با گیسوانی افشان و گردنبندی بر گردن ۳ پشت سکه: تصویر آرس با ریش و کلاه خود با نیمرخی به سمت چپ ۴
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۲
موضوع اثر : استاتر پارسی فرناباز
تاریخ خلق : از ۳۷۹ قبل از میلاد (قرن ۴) تا ۳۷۴ قبل از میلاد (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی هخامنشیان روی بر خط زمان