سکه نقره فرناباز ساتراپ هخامنشی هخامنشیان ۵۵۹ قبل از میلاد (قرن ۶) - ۳۳۰ قبل از میلاد (قرن ۴)

نظر شما:

سکه نقره فرناباز ساتراپ هخامنشی ۳۷۴ - ۳۷۹ ق.م روی سکه:نیم تنه تمام رخ الهه آرتوس پشت سکه: تصویر آرس
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۴
تاریخ خلق : از ۳۷۹ قبل از میلاد (قرن ۴) تا ۳۷۴ قبل از میلاد (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی هخامنشیان روی بر خط زمان