سکه نقره مازه هخامنشیان ۵۵۹ قبل از میلاد (قرن ۶) - ۳۳۰ قبل از میلاد (قرن ۴)

نظر شما:

سکه نقره مازه ساتراپ هخامنشی روی سکه: شخصی نشسته بر صندلی/ پشت سکه: حیوانی به حالت ایستاده (احتماله شیر)
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۳۰
موضوع اثر : سکه ساتراپ هخامنشی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۸ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی هخامنشیان روی بر خط زمان