سکه نقره

نظر شما:

سکه نقره روی سکه: سر شیر/ پشت سکه: مربعی با تصویری ستاره مانند
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۸
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :