سکه مسی ایلامی پادشاهی الیمایی ۱۶۲ قبل از میلاد (قرن ۲) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

سکه مسی ایلامی تصویر نیم رخ مردی به سمت چپ با کلاه تصاویر نامفهوم
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۷
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :