درهم نقره بلاش سوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره بلاش سوم اشکانی (۱۴۷-۱۹۱ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۸۴.۱۲۸
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۹۷
تاریخ خلق : از ۱۴۷ میلادی (قرن ۲) تا ۱۹۱ میلادی (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان