سکه ی مس صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی مس صفوی، ضرب اصفهان (تاریخ و محل ضرب ساییده شده است)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۰۳
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان