سکه ی مس، شاه عباس دوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی مس، شاه عباس دوم صفوی، احتمالا ضرب اصفهان، ۱۰۵۹ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۱۲
تاریخ خلق : ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : مسی و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان