سکه مس صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مس صفوی، ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۱۶
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان