سکه نقره توراکینا خاتون، مغولان مغولان

نظر شما:

سکه نقره توراکینا خاتون (مادر گیوگ خان)مغولان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۷۹۰
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره