سکه نقره توراکیناخاتون، مغولان بزرگ مغولان

نظر شما:

سکه نقره توراکیناخاتون، مغولان بزرگ ، محل ضرب آذربایجان و قفقاز و گرجستان ، تاریخ ضرب (۶۳۹ -۶۴۴ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۶۵
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :