سکه نقره توراکیناخاتون، مغولان بزرگ مغولان

نظر شما:

سکه نقره توراکیناخاتون، مغولان بزرگ، ضرب آذربایجان یا گرجستان در فاصله ی ۶۳۹-۶۴۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۵۸۷
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :