سکه مسی سنجر شاه زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مسی ، سنجر شاه ، زنگیان الجزیره (۵۷۶-۶۰۵ ه.ق)، تاریخ ضرب (۶۸۴ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۶۸
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :