سکه مسی قطب الدین محمد بن زنگی بن محمود زنگیان سنجار اتابکان

نظر شما:

سکه مسی ، قطب الدین محمد بن زنگی بن محمود ، زنگیان سنجار(۵۹۴-۶۱۶ ه.ق )، محل ضرب احتمالا سنجار ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۹۸ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۷۲
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اتابکان روی بر خط زمان