سکه مس ،سیف الدین بگتمر ،اتابکان ارمینیه اتابکان ارمینیه (بگتیموریان)

نظر شما:

سکه مس ،سیف الدین بگتمر ،اتابکان ارمینیه ، محل ضرب محدوده ارمینیه (ارمنستان )، تاریخ ضرب (۵۷۹ -۵۸۹ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۷۰۴
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :