سکه مس ،سیف الدین بگتمر ،اتابکان ارمینیه اتابکان ارمینیه (بگتیموریان)

نظر شما:

سکه مس ،سیف الدین بگتمر ،اتابکان ارمینیه ، محل ضرب محدوده ارمینیه دوران اسلامی ،تاریخ ضرب (۵۷۹-۵۸۹ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۰۳
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :