سکه مس، سیف الدین بگتمر ،اتابکان ارمینیه اتابکان ارمینیه (بگتیموریان)

نظر شما:

سکه مس، سیف الدین بگتمر ،اتابکان ارمینیه ،محل ضرب محدوده ارمنینه دوران اسلامی ، تاریخ ضرب (۵۷۹-۵۸۹ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۷۰۱
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :