سکه مس ، سیف الدین بگتمر ، اتابکان ارمینیه اتابکان ارمینیه (بگتیموریان)

نظر شما:

سکه مس ، سیف الدین بگتمر ، اتابکان ارمینیه ، محل ضرب محدوده ارمینیه دوران اسلامی ، سال ضرب (۵۷۹ -۵۸۹ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۷
رنگ : مسی با زنگار سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :