سکه مس ، سیف الدین بک تیمور ، اتابکان ارمینیه (بگتیموریان ) اتابکان ارمینیه (بگتیموریان)

نظر شما:

سکه مس ، سیف الدین بک تیمور ، اتابکان ارمینیه (بگتیموریان )، تاریخ ضرب (۵۸۹ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۸۷
رنگ : مسی با زنگار سبز و قرمز
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :