سکه مس، سیف الدین بگتمر ،اتابکان ارمینیه اتابکان ارمینیه (بگتیموریان)

نظر شما:

سکه مس، سیف الدین بگتمر ،اتابکان ارمینیه ، محل ضرب محدوده ارمینیه ، تاریخ ضرب (۵۷۹ -۵۸۹ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۴
رنگ : مسی با زنگار سبز و قرمز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها :