سکه مس ، سیف الدین بگتمر ، اتابکان ارمینیه اتابکان ارمینیه (بگتیموریان)

نظر شما:

سکه مس ، سیف الدین بگتمر ، اتابکان ارمینیه ، محل ضرب محدوده ارمینیه دوران اسلامی ، تاریخ ضرب (۵۷۹-۵۸۹ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۷۸
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :