زیبایی: نمایشگاه آثار منتخب

​نمایشگاهی از منتخب آثار مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک 

زیبایی: نمایشگاه آثار منتخب

مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک مجموعه هایی متنوع از آثار تاریخی و فرهنگی ایران را در خود جای داده است که هر کدام می تواند گویای بخش هایی از دانش ها و سنت های مختلف باشند. بسیاری از آثار موجود در این مجموعه گویای سنت زیبایی در فرهنگ ایرانی اسلامی است. سنتی که دارای قواعد و ساختار خاص خود است که می تواند فراتر از این قواعد بر دل و چشمان بنشیند و مورد پسند قرار گیرد و هر کس به تناسب نگاه خود اثری را بر اثری ترجیح دارد و بیشتر دوست داشته باشد. در نمایشگاه زیبایی از صاحبنظران و هنرشناسان مختلف خواسته شد تا هر کدام اثری را که زیبا می دانند یا بیشتر دوست دارند انتخاب کنند و ده اثر به انتخاب افراد مختلف شناسایی شد و بر اساس جنبه های نهفته در ایت آثار به نمایش عمومی گذاشته شده است. این آثار اینک در برابر دیدگان شماست و می توانید شما نیز اثری را انتخاب کنید و زیبا بدانید. نظرات انتخاب کنندگان آثار که چرا این انتخاب را داشته اند نیز در نیمه نمایشگاه در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت.

برچسب‌ها:

نظر شما: