زمانی که چشمان دل به موزه می‌آیند

زمانی که چشمان دل به موزه می‌آیند گروهی مشتاق از دانش‌آموزان مدرسه نابینایان و کم‌بینایان خزائلی با حضور در کتابخانه و موزه ملی ملک، از نمایشگاه «نادیده‌های دیدنی؛ داستان‌های شاهنامه برای نابینایان» بازدید کرده و در کارگاه آموزشی مرتبط با این نمایشگاه حضور یافتند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۹ آبان ۱۳۹۷ در اخبار موسسه برنامه‌های آموزشی بازدید‌های خاص

شماری از اعضای جامعه معلولین ایران از کتابخانه و موزه ملی ملک بازدید کردند

شماری از اعضای جامعه معلولین ایران از کتابخانه و موزه ملی ملک بازدید کردند شماری از اعضای جامعه معلولین ایران، در روز ششم آبان 1397 خورشیدی هم‌زمان با هشتاد و یکمین سال‌روز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک، از این گنجینه بزرگ تاریخی- فرهنگی بازدید کردند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۷ آبان ۱۳۹۷ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

کارگاه ساخت شخصیت‌های شاهنامه برای دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس برگزار شد

کارگاه ساخت شخصیت‌های شاهنامه برای دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس برگزار شد یک گروه از دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس با حضور در کتابخانه و موزه ملی ملک، ششم آبان 1397 خورشیدی هم‌زمان با هشتاد و یکمین سال‌روز وقف این گنجینه بر آستان قدس رضوی، از نمایشگاه «نادیده‌های دیدنی؛ داستان‌های شاهنامه برای نابینایان» بازدید کرده و در کارگاه آموزشی مرتبط با این نمایشگاه حضور یافتند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۷ آبان ۱۳۹۷ در اخبار موسسه برنامه‌های آموزشی بازدید‌های خاص

در این خدمت ناچیز [...] جز خدمت بخلق و ایفاء وظیفه و سعادت افراد مملکت نظری نداشته و ندارم

در این خدمت ناچیز [...] جز خدمت بخلق و ایفاء وظیفه و سعادت افراد مملکت نظری نداشته و ندارم کتابخانه و موزه ملی ملک در ششم آبان 1397 خورشیدی به هشتاد و یکمین سال‌روز وقف خود می‌رسد؛ حاج حسین آقا ملک، فرهنگ‌دوست و زمین‌دار بزرگ تاریخ معاصر ایران، در ششم آبان 1316 خورشیدی گنجینه‌ای کم‌نظیر از نسخه‌های خطی و آثار تاریخی را که از ثروت موروثی پدری فراهم آورده بود، بر آستان قدس رضوی وقف کرد و وقف‌نامه‌ای استوار بر آن نوشت. بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران، اکنون هشتاد و یکمین سال وقف خود را پشت سرمی‌گذارد و به دوره‌ای تازه از فعالیت خود می‌رسد. بنیان‌گذاری این گنجینه بی‌بدیل فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی اما به پیش از این 81 سال بازمی‌گردد.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۵ آبان ۱۳۹۷ در اخبار موسسه

میان روح هنر ایرانی و خط کوفی چه پیوندی در تاریخ پدید آمد

میان روح هنر ایرانی و خط کوفی چه پیوندی در تاریخ پدید آمد کتابخانه و موزه ملی ملک نشست تخصصی «پژوهشی در نسخه‌های قرآن به خط کوفی گنجینه ملک» را با سخنرانی مرتضی کریمی‌نیا، نویسنده و قرآن‌پژوه، عصر دوشنبه 30 مهر 1397 در این موقوفه برگزار کرد.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۲ آبان ۱۳۹۷ در اخبار موسسه برنامه‌های آموزشی

تور ویژه بازدید از خانه تاریخی ملک در بازار بین‌الحرمین تهران برگزار می‌شود

تور ویژه بازدید از خانه تاریخی ملک در بازار بین‌الحرمین تهران برگزار می‌شود کتابخانه و موزه ملی ملک، تور بازدید از خانه تاریخی ملک در بازار بین‌الحرمین تهران ویژه «هشتاد و یکمین سال‌روز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک» را هم‌زمان با ششم آبان 1397 خورشیدی برگزار می‌کند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۷ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص