انجام

​اَنجام (explicit) عبارتی که توسّط مؤلّف در پایان متن نگاشته شده و نشانگر اتمام متن در آن جایگاه است و در تمام نسخه­‌های استنساخی وجود دارد. گاهی نیز نویسندگان، اطلاعاتی چون نام خود، تاریخ اتمام نگارش و جایگاه آن را در انجام ثبت می­کردند. گرچه جایگاه اصلی ثبت اطلاعات متن‌­شناسی، در خطبه (پیشگفتار) کتاب بوده، ولی در میان گروه­های خاصّی از نویسندگان ـ مانند ناقلان حدیث ـ این آگاهی­‌ها را در انجام ذکر می­‌کردند و بیشتر نمونه­‌های موجود مربوط به نویسندگان شیعی است. نویسندگان در جایگاه اتمام متن با عباراتی چون «و هذا حین نختم کتابنا هذا»، «هذا آخر ما قصدنا لایضاحه»، «و هذا ما اردنا بیانه»، «هذا آخر ما اوردته فی هذه الرساله» و... نشان می‌­دادند که متن مذکور در آنجا به پایان رسیده است.[‍۱]


۱- صفری آق­‌قلعه، علی (۱۳۹۰)، «نسخه‌­شناخت»، تهران: میراث مکتوب، ص۷۶.

برچسب‌ها: انجام

اشیاء پیشنهادی

آفرینش/ معاد

آغاز و انجام

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • خواجه نصیر طوسی محدبن محمد
فلسفه اسلامی

آغاز و انجام

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد بن محمد نصیر الدین طوسی
آفرینش/معاد

آغاز و انجام (تذکره)

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدبن محمد نصیرالدین طوسی محمدتقی نراقی
روابط خارجی ایران و روسیه تزاری

ترجمه تفصیلی است در خصوص کارهای انجام شده روسیه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدعلی تفرشی
اثبات خدا/ فلسفه اسلامی

ره انجام نامه

 • دوره تاریخی: نامعلوم
 • محمدبن حسین باباافضل کاشانی
آداب طریقت

منازل‌السائرین یا آغاز و انجام

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدبن محمد نصیرالدین طوسی
خودشناسی (اسلام)/ علوم

ره انجام نامه

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمد بن حسین بابا افضل کاشانی
خودشناسی (اسلام)/ شناخت (فلسفه)

ره انجام

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمد بن حسین بابا افضل کاشانی
آفرینش/ معاد

آغاز و انجام

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • میرزا عبدالله ریاضی محمد بن محمد نصیر الدین طوسی
آفرینش/ معاد

آغاز و انجام

 • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
 • محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
آفرینش/ معاد

آغاز و انجام (تذکره)

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • محمدکاظم اصفهانی محمد بن محمد نصیرالدین طوسی

ره انجامه نامه

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدبن حسن باباافضل کاشانی محمدحسین‌بن سعدی لاهیجانی
فلسفه اسلامی

ره انجام یافته

 • دوره تاریخی: صفویه
عرفان

ره انجام یافته

 • دوره تاریخی: صفویه
 • بابا افضل کاشانی، محمد بن حسین

نظر شما: