ظهر

​ظَهر (back page): در لغت به معنای «پُشت» (در مقابلِ رو) و در نسخه­‌شناسی پشتِ نخستین برگ از نسخه‌ی خطّی را گویند. در ظهر بسیاری از نسخه‌های خطّی، نکاتی مندرج است که به لحاظ نسخه‌شناسی در خور مداقّه و تأمّل است.[۱]


۱- قلیچ­‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۱۴۸.

برچسب‌ها: ظهر

اشیاء پیشنهادی

شعر: ناد علیا مظهر العجایب

قطعه نستعلیق ممتازقلم مشقی .چلیپا

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد ابراهیم طهرانی (معروف به میرزا عمو)
شعر/ دعای: ناد علیاَ مظهر العجایب

قطعه چلیپای نستعلیق ممتاز.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: صفویه
 • نورالدین علی الکاتب حضرت رسول (ص)
نماز -- تعقیبات

تعقیبات نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • احمد نیریزی
کشف‌الایات قرآن

مظهرالایات

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدبن مهدی حسینی حافظ
رمل/ هندسه

مظهرالاثار

 • دوره تاریخی: ایلخانان
 • احمدبن اسحاق بقالی قیصری
نجوم اسلامی

انیس المنجمین

 • دوره تاریخی: صفویه
 • مظهرالدین قاری
عرفان

مظهر محمدیه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدبن مهدی حسینی حافظ
شعر فارسی

دیوان مظهر

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • یوسف مظهر
شعر عرفانی فارسی

مظهرالعجائب

 • دوره تاریخی: صفویه
 • عطار تونی
شعر فارسی/ مجموعه‌ها

منتخب مظهرالاثار

 • دوره تاریخی: صفویه

نظر شما: