سکه مس

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ به سمت راست با بینی کشیده پشت سکه: فرشته ای تمام قد ایستاده- بدن تمام رخ- شاخه ای دردست چپ و بال ها در سمت راست
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۹
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :