سکه مس

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ به سمت راست همراه با سربند و موهای صاف۰ تزیینات دایره ای شکل پشت سکه: فردی نشسته بر صندلی با کمان در دست راست
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۷
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :