سکه مس

نظر شما:

روی سک: چهره تمام رخ- تزیینات دایره ای پشت سکه: شخص ایستاده صورت نیم رخ - بدن تمام رخ
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۲
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :