دوقطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دوقطعه بهم پیوسته .شکسته نستعلیق ممتاز .قلم غبار .صفحه پردازی :چلیپای مرکب .کاغذ :فرنگی آهار مهره حنایی .مرکب :مشکی .رقم :سید علی شیرازی متخلص به نیاز.حاشیه:دارای تسمه اندازی منقش برزمینه نخودی .قهوه ای وگل بهی .جدول کشی به طلا .شنگرف .آبی وقهوه ای با تحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی .کمند به تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۷
پدید آورندگان : سید علی شیرازی متخلص به نیاز (خوشونویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر)
موضوع اثر : شعراز بوستان سعدی .باب سوم در عشق ومستی
رنگ : زمینه :حنایی
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره حنایی، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان