فرهنگ لغات دیوان حافظ شیرازی (فارسی): به ترتیب حروف تهجی

نظر شما:

نستعلیق حدود رجب ۱۱۵۷ق عنوان و نشان و لغات به شنگرف ۱۶ برگ ۱۳ سطری کاغذ ترمه بخارایی قطع رقعی جلد میشن سرخ طلاکوب سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۷۶/۰۰۱
موضوع اثر : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ‎۷۹۲ق. دیوان- واژه‌نامه‌ها
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)