فصل آخر فی‌الصحابه به روایت از زین‌المجالس ابوالقاسم یوسف‌بن علی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۸/۰۱۳
پدید آورندگان : ابوالقاسم یوسف‌بن علی (نامعلوم)
موضوع اثر : صحابه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :