ینبوع الحیاة- سخنان هرمس (فارسی) صفویه

نظر شما:

تالیف هرمس، نسخ در ۶ محرم ۱۰۴۸، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت تملک هاشم بن علی نقی و عباس، بر کاغذ ترمه در ۴۲ برگ(۸۳ صفحه) ۱۶سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن قهوه ای مقوایی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۴۷/۰۰۱
پدید آورندگان : هرمس (نامعلوم)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : ۶ محرم ۱۰۴۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان