جاودان خرد (فارسی) صفویه

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۱، عنوان شنگرف، با یادداشت تملک محمد هاشم بن علی نقی و عباس، بر کاغذ ترمه در۱۸ برگ۱۴سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن قهوه ای مقوایی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۴۷/۰۰۶
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان