جاودان خرد یا پند نامه هوشنگ شاه (بخشی از-) فارسی:/ صفویه

نظر شما:

نستعلیق بد در ۱۰۶۴، نشان شنگرف، با یادداشت تملک محمد هاشم بن علی نقی و عباس، بر کاغذ ترمه در۵ برگ(۹صفحه) ۲۶سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن قهوه ای مقوایی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۴۷/۰۰۲
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۶۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان