فرزند نامه (فارسی) صفویه

نظر شما:

تالیف غزالی خطاب به فرزندش که در عربی به ایها الولد معروف است، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت تملک محمد هاشم بن علی نقی و عباس، بر کاغذ ترمه در۱۱ برگ(۲۱صفحه) ۲۱سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن قهوه ای مقوایی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۴۷/۰۱۴
پدید آورندگان : شیخ احمد غزالی (مؤلف)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان