تحقیق الهیولی و توابعها صفویه

نظر شما:

تالیف شمس الدین محمد خفری، شکسته نستعلیق عزیزالله بن یوسف طباطبایی اردستانی در آدینه ی ۱۶ رمضان ۱۰۵۹، عنوان و نشان شنگرف، از آن عبدالواسع پسر کلب علی همدانی و محمد حسین با مهر وی و محمدتقی پسر محمد بن حسین تبریزی ممقانی با تاریخ ۱۲۸۹، بر کاغذ ترمه در ۸۳ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج زرد است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۱۳/۰۰۴
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد خفری (مولف) عزیزالله‌بن یوسف طباطبائی اردستانی (خطاط)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان