ترجمه الثمره بطلیموس صفویه

نظر شما:

تألیف خواجه نصیر طوسی (ف: ۶۷۲ق) نسخ عبدالله بن علی بن محمد بن محمود بروسی قاضی در اواخر شعبان ۱۰۵۵ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه اصفهانی قطع رقعی جلد تیماج قرمز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله‌بن علی بروسی قاضی (کاتب) محمد بن محمد نصیرالدین طوسی (مترجم)
موضوع اثر : ستاره‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۵۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، تیماج قرمز،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان