عیون‌المسائل صفویه

نظر شما:

تألیف میرداماد (ف: ۱۰۴۰ق) نسخ سده ۱۱ق محشّی عنوان و نشان و رسم به شنگرف کاغذ ترمه قطع رقعی جلد تیماج قرمز نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۵۹/۰۰۱
پدید آورندگان : میر محمد باقر بن محمد میر داماد (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/ نماز/ طهارت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان