احسن الکبار فی معرفة ائمة الاطهار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن زید بن عربشاه حسینی علی ورامینی (مؤلف)
موضوع اثر : ائمه اثناعشر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و فرنگی، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، نقاشی زیر لاکی، جدول کشی، دست ساز و آهار مهره،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان