مصباح السالکین لنهج‌البلاغة صفویه

نظر شما:

تالیف ابن میثم بحرانی در ۶ رمضان ۶۸۷، نسخ ربیع الاول ۱۰۳۵، برای خزانه ی الامام الموید بالله محمد بن منصور بالله قاسم بن محمد، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک علی بن محمد جیی، موریانه خورده، بر کاغذ فستقی در ۱۸۲ برگ ۳۴ تا ۳۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره ضربی سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۲۴/۰۰۰
پدید آورندگان : میثم بن علی ابن‌میثم (شارح و مولف) علی بن ابیطالب (ع) امام اول (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر نهج‌البلاغه علی بن ابیطالب (ع) امام اول
تاریخ خلق : ۱۰۳۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان