ترجمه الحکیم ابوزیر ابوعلی الحسین بن‌سینا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۶/۰۱۰
موضوع اثر : سرگذشتنامه
تاریخ خلق : از ۱۰۱۶ قمری (قرن ۱۱) تا ۱۰۱۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بیاضی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان