اسرارالنکاح صفویه

نظر شما:

رساله‌ای در سی «باب» در موضوعات عشق و کیفیت آن و صفات مستحسنهٔ محبوب و سپس در ادویهٔ مخصوصهٔ امر نکاح و جماع.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۴۰/۰۰۲
پدید آورندگان : طبیب شیرازی، نجم‌الدّین محمود بن صاین‌الدّین الیاس (مولف)
موضوع اثر : پزشکی/ اخلاق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، روغنی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انجامه, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان