مرقع مکاتیب صفوی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۱۸/۰۰۰
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی/مجموعه نامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : حاشیه با دو رنگ آبی و صورتی
جنس : چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مرقع, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان