مرقع اسماءالله و اسماءنبوی صلوات‌الله علیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۱۳/۰۰۰
موضوع اثر : اسماء خداوند
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مرقع, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان